§ 1. - Określenie stopni policyjnych odpowiadających stopniom wojskowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.147.718

Akt utracił moc
Wersja od: 12 października 1995 r.
§  1.
Stopniom wojskowym wymienionym w rozporządzeniu odpowiadają następujące stopnie policyjne:
1)
generała broni i generała dywizji -generalny inspektor Policji,
2)
generała brygady -nadinspektor Policji,
3)
pułkownika -inspektor Policji,
4)
podpułkownika -młodszy inspektor Policji,
5)
majora -podinspektor Policji,
6)
kapitana -nadkomisarz Policji,
7)
porucznika -komisarz Policji,
8)
podporucznika -podkomisarz Policji,
9)
starszego chorążego sztabowego i

i chorążego sztabowego -aspirant sztabowy Policji,

10)
starszego chorążego -starszy aspirant Policji,
11)
chorążego -aspirant Policji,
12)
młodszego chorążego -młodszy aspirant Policji,
13)
starszego sierżanta sztabowego

i sierżanta sztabowego -sierżant sztabowy Policji,

14)
starszego sierżanta -starszy sierżant Policji,
15)
sierżanta, plutonowego, starszego

kaprala i kaprala -sierżant Policji,

16)
starszego szeregowego -starszy posterunkowy,
17)
szeregowego -posterunkowy.