§ 4. - Określenie stanowisk w Służbie Leśnej, na których zatrudnionym pracownikom przysługuje bezpłatne mieszkanie albo... - Dz.U.2007.58.398 - OpenLEX

§ 4. - Określenie stanowisk w Służbie Leśnej, na których zatrudnionym pracownikom przysługuje bezpłatne mieszkanie albo równoważnik pieniężny, oraz sposobu i trybu przyznawania i zwalniania tych mieszkań, a także ustalania i wypłaty równoważnika pieniężnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.58.398

Akt utracił moc
Wersja od: 4 kwietnia 2007 r.
§  4.
1.
Maksymalna wielkość powierzchni użytkowej bezpłatnego mieszkania przyznawanego pracownikowi jest uzależniona od liczby członków rodziny i wynosi:
1)
35 m2 dla 1 osoby;
2)
40 m2 dla 2 osób;
3)
45 m2 dla 3 osób;
4)
55 m2 dla 4 osób;
5)
65 m2 dla 5 osób;
6)
70 m2 dla 6 i więcej osób.
2.
Do powierzchni użytkowej, o której mowa w ust. 1, wlicza się powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w bezpłatnym mieszkaniu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń, służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom pracownika, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania; do powierzchni użytkowej nie wlicza się powierzchni balkonów, tarasów i loggii, antresol, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału.
3.
W przypadku leśniczego do powierzchni użytkowej nie wlicza się powierzchni kancelarii leśniczego.
4.
W przypadku przyznawania bezpłatnego mieszkania w budynku jednorodzinnym ust. 1 nie stosuje się.