§ 2. - Określenie stanowisk kierowniczych, na których zatrudnia się pracowników na podstawie powołania. - Dz.U.1974.45.268 - OpenLEX

§ 2. - Określenie stanowisk kierowniczych, na których zatrudnia się pracowników na podstawie powołania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1974.45.268

Akt utracił moc
Wersja od: 30 stycznia 1976 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1975 r.