§ 5. - Określenie rodzajów urządzeń energetycznych objętych przepisami ustawy o gospodarce paliwowo-energetycznej. - Dz.U.1963.3.16 - OpenLEX

§ 5. - Określenie rodzajów urządzeń energetycznych objętych przepisami ustawy o gospodarce paliwowo-energetycznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1963.3.16

Akt utracił moc
Wersja od: 28 sierpnia 1970 r.
§  5.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów oraz wszystkim ministrom.