§ 4. - Określenie rodzajów urządzeń energetycznych objętych przepisami ustawy o gospodarce paliwowo-energetycznej. - Dz.U.1963.3.16 - OpenLEX

§ 4. - Określenie rodzajów urządzeń energetycznych objętych przepisami ustawy o gospodarce paliwowo-energetycznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1963.3.16

Akt utracił moc
Wersja od: 28 sierpnia 1970 r.
§  4.
Rozporządzenie nie ma zastosowania do urządzeń energetycznych:
1)
jednostek pływających morskich i śródlądowych,
2)
latarni morskich,
3)
znaków nawodnych,
4)
statków powietrznych,
5)
pojazdów mechanicznych,
6)
taboru trakcji miejskiej i kolejowej,
7)
telekomunikacyjnych.