§ 3. - Określenie rodzajów urządzeń energetycznych objętych przepisami ustawy o gospodarce paliwowo-energetycznej. - Dz.U.1963.3.16 - OpenLEX

§ 3. - Określenie rodzajów urządzeń energetycznych objętych przepisami ustawy o gospodarce paliwowo-energetycznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1963.3.16

Akt utracił moc
Wersja od: 28 sierpnia 1970 r.
§  3. 2
Przepisom ustawy w zakresie warunków technicznych, którym ze względu na racjonalne i oszczędne użytkowanie paliw i energii powinny odpowiadać urządzenia energetyczne, podlega projektowanie i budowa:
1) 3
urządzeń energetycznych wymienionych w § 2, niezależnie od mocy lub wydajności poszczególnych urządzeń,
2)
pieców i trzonów kuchennych węglowych i koksowych produkowanych seryjnie lub masowo,
3)
produkowanych seryjnie lub masowo dla potrzeb gospodarstwa domowego:
a)
aparatów i urządzeń elektrycznych,
b)
pieców i odbiorników gazu.
2 § 3 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 10 sierpnia 1970 r. (Dz.U.70.21.173) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 sierpnia 1970 r.
3 § 3 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 10 sierpnia 1970 r. (Dz.U.70.21.173) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 sierpnia 1970 r.