§ 7. - Określenie rodzajów studiów licealnych odpowiadających studiom wyższym na wydziałach (kierunkach studiów) prawnych, ekonomicznych, humanistycznych i społecznych oraz egzaminy uzupełniające dla absolwentów innych liceów ubiegających się o przyjęcie na powyższe studia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.3.12

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1948 r.
§  7.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 1948 r.