§ 8. - Określenie rodzajów studiów licealnych, odpowiadających rodzajom wyższych studiów, oraz egzaminy uzupełniające przy wstępowaniu do szkół wyższych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.40.291

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 lipca 1949 r.
§  8.
Na studia teologiczne przyjmowani są absolwenci liceów ogólnokształcących klasycznych.

Absolwenci liceów innych typów mogą być przyjęci pod warunkiem złożenia egzaminu uzupełniającego, w szczególności:

a)
absolwenci liceów humanistycznych składają egzamin z języka greckiego w zakresie przewidzianym dla liceów ogólnokształcących klasycznych,
b)
absolwenci liceów innych typów składają ponadto egzamin z języka łacińskiego w zakresie przewidzianym dla liceów ogólnokształcących humanistycznych, a po dniu 30 czerwca 1950 r. w zakresie przewidzianym dla szkoły ogólnokształcącej stopnia licealnego,
c)
absolwenci liceów zawodowych składają prócz egzaminu z języka greckiego i łacińskiego egzamin z propedeutyki filozofii.