§ 5. - Określenie rodzajów studiów licealnych, odpowiadających rodzajom wyższych studiów, oraz egzaminy uzupełniające przy wstępowaniu do szkół wyższych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.40.291

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 lipca 1949 r.
§  5.
Na studia w zakresie matematyki, fizyki, astronomii oraz na studia techniczne przyjmowani są absolwenci liceów ogólnokształcących humanistycznych, matematyczno-fizycznych i przyrodniczych, liceów pedagogicznych oraz liceów przemysłowych, z wyjątkiem absolwentów liceów przemysłu odzieżowego.

Absolwenci liceów ogólnokształcących klasycznych, liceów handlowych, administracyjnych, przemysłu odzieżowego, rolniczych i drogistowskich mogą być przyjęci pod warunkiem złożenia egzaminu uzupełniającego z matematyki i fizyki w zakresie przewidzianym dla liceów ogólnokształcących humanistycznych, a po dniu 30 czerwca 1950 r. w zakresie przewidzianym dla szkoły ogólnokształcącej stopnia licealnego.