§ 3. - Określenie rodzajów studiów licealnych, odpowiadających rodzajom wyższych studiów, oraz egzaminy uzupełniające przy wstępowaniu do szkół wyższych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.40.291

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 lipca 1949 r.
§  3.
Na studia humanistyczne w zakresie filologii klasycznej, archeologii klasycznej oraz językoznawstwa indoeuropejskiego przyjmowani są absolwenci liceów ogólnokształcących klasycznych i humanistycznych.

Absolwenci liceów innych typów mogą być przyjęci pod warunkiem złożenia egzaminu uzupełniającego z języka łacińskiego w zakresie przewidzianym dla liceów ogólnokształcących humanistycznych, a po dniu 30 czerwca 1950 r. w zakresie przewidzianym dla szkoły ogólnokształcącej stopnia licealnego.