§ 1. - Określenie rodzajów statków stanowiących polską własność niepodlegających obowiązkowi wpisu do rejestru okrętowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.83.769

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 kwietnia 2004 r.
§  1.
Obowiązkowi wpisu do rejestru okrętowego nie podlegają następujące rodzaje statków stanowiących polską własność, jeżeli nie uprawiają żeglugi poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1)
bez napędu mechanicznego;
2)
z napędem mechanicznym, o długości całkowitej do 15 metrów.