§ 3. - Określenie rodzajów przyrządów i pomocy naukowych, których zakup uprawnia do odliczenia poniesionych wydatków od podatku dochodowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.155.1812

Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 2001 r.
§  3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.