§ 3. - Określenie podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1525 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 lipca 2022 r.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.