§ 2. - Określenie podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1525 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 lipca 2022 r.
§  2. 
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego (Dz. U. poz. 558, z 2007 r. poz. 1808, z 2009 r. poz. 1762 oraz z 2011 r. poz. 228, 364 i 799).