Określenie płodów rolnych, które mogą być przyjmowane zamiast zboża, objętego obowiązkiem sprzedaży, oraz norm zamiany.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.3.20

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1952 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 stycznia 1952 r.
w sprawie określenia płodów rolnych, które mogą być przyjmowane zamiast zboża, objętego obowiązkiem sprzedaży, oraz norm zamiany.

Na podstawie art. 21 pkt 1 dekretu z dnia 23 lipca 1951 r. o planowym skupie zbóż (Dz. U. R. P. Nr 39, poz. 297) zarządza się, co następuje:
Jednostki gospodarcze powołane do skupu, poza płodami wymienionymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1951 r. (Dz. U. R. P. Nr 42, poz. 322 i Nr 63, poz. 432) i w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 września 1951 r. (Dz. U. R. P. Nr 48, poz. 354), mogą przyjmować peluszkę, wykę ozimą i jarą, łubin gorzki, mieszankę strączkową, bobik i seradelę zamiast żyta, pszenicy, jęczmienia i owsa.
Przy przyjmowaniu zamiennych płodów rolnych zamiast zbóż stosuje się następujące normy zamiany:
za 100 kg peluszki125kgzboża
za 100 kg wyki ozimej200""
za 100 kg wyki jarej130""
za 100 kg łubinu gorzkiego100""
za 100 kg mieszanki strączkowej100""
za 100 kg bobiku120""
za 100 kg seradeli200""
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 styczna 1952 r.