§ 3. - Określenie płodów rolnych, które mogą być przyjmowane zamiast zboża, objętego obowiązkiem sprzedaży, oraz norm zamiany.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.3.20

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1952 r.
§  3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 styczna 1952 r.