Określenie państwowych biur notarialnych, przejmujących prowadzenie ksiąg wieczystych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1965.26.177

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1972 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 7 czerwca 1965 r.
w sprawie określenia państwowych biur notarialnych, przejmujących prowadzenie ksiąg wieczystych.

Na podstawie art. 1 ust. 3 i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. o przekazaniu państwowym biurom notarialnym prowadzenia ksiąg wieczystych (Dz. U. Nr 41, poz. 278) zarządza się, co następuje:
Z dniem 1 lipca 1965 r. przejmują prowadzenie ksiąg wieczystych:
1)
w województwie lubelskim Państwowe Biura Notarialne:
a)
w Janowie Lubelskim dla obszarów powiatów janowskiego i kraśnickiego 1 ;
b)
w Radzyniu Podlaskim dla obszarów:

– powiatu radzyńskiego z wyjątkiem części tego powiatu przekazanej do właściwości Państwowego Biura Notarialnego w Międzyrzecu Podlaskim oraz

– gromad: Działyń, Jabłoń, Milanów, Przewłoka, Rudno i Siemień z powiatu parczewskiego;

c)
we Włodawie dla obszarów:

– powiatu włodawskiego oraz

– powiatu parczewskiego z wyjątkiem części tego powiatu przekazanej do właściwości Państwowego Biura Notarialnego w Radzyniu Podlaskim;

2)
w województwie szczecińskim Państwowe Biura Notarialne:
a)
w Stargardzie Szczecińskim dla obszarów powiatów choszczeńskiego, łobeskiego, pyrzyckiego i stargardzkiego;
b)
w Szczecinie dla obszarów:

– miasta Szczecina oraz

– powiatów chojeńskiego, goleniowskiego, gryfińskiego, kamieńskiego, myśliborskiego, nowogardzkiego 2 , szczecińskiego i wolińskiego;

3)
w województwie zielonogórskim Państwowe Biuro Notarialne w Głogowie dla obszarów powiatów głogowskiego i wschowskiego.
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 1964 r. w sprawie określenia państwowych biur notarialnych, przejmujących prowadzenie ksiąg wieczystych (Dz. U. z 1965 r. Nr 1, poz. 3) skreśla się § 1 pkt 13 lit. k) i ł) oraz pkt 19 lit. b) i c).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Z dniem 1 stycznia 1972 r. traci moc § 1 pkt 1 lit. a) nin. rozporządzenia w części dotyczącej przejęcia przez Państwowe Biuro Notarialne w Janowie Lubelskim prowadzenia ksiąg wieczystych dla obszaru powiatu kraśnickiego, zgodnie z § 2 rozporządzenia z dnia 30 listopada 1971 r. w sprawie powierzenia Państwowemu Biuru Notarialnemu w Kraśniku prowadzenia ksiąg wieczystych (Dz.U.71.36.316).
2 Z dniem 1 lipca 1972 r. traci moc § 1 pkt 2 lit. b) nin. rozporządzenia w części dotyczącej powiatów chojeńskiego, myśliborskiego i nowogardzkiego, zgodnie z § 2 rozporządzenia z dnia 9 maja 1972 r. w sprawie powierzenia Państwowym Biurom Notarialnym w Dębnie i Gryficach prowadzenia ksiąg wieczystych (Dz.U.72.19.142).