§ 3. - Określenie państwowych biur notarialnych, przejmujących prowadzenie ksiąg wieczystych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1965.26.177

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1972 r.
§  3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.