§ 2. - Określenie państwowych biur notarialnych, przejmujących prowadzenie ksiąg wieczystych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1965.1.3

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 1974 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.