Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.37.278

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 kwietnia 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Skarbu w przedmiocie określenia osób, zajmujących się handlem drobnym.

Na podstawie art. 1 dekretu o rejestrze handlowym z d. 7 lutego 1919 r., Dz. Pr. № 14 poz. 164, zarządza się jak następuje:
Art.  1.

W okręgu sądu apelacyjnego w Warszawie z pośród osób, wymienionych w rozporządzeniu byłego Generał-Gubernatorstwa Warszawskiego z dnia 5 lipca 1916 r. (Dz. Rozp. dla G. G. W. № 38) o poborze podatku od handlu i przemysłu, uważane są za zajmujące się handlem drobnym osoby, które prowadzą:

1) przedsiębiorstwo handlowe kategorji IV, z wyjątkiem przedsiębiorstw obowiązanych do publicznego składania rachunków, dalej kategorji V-a i V-b, lub
2) przedsiębiorstwo przemysłowe kategorji VII. z wyjątkiem przedsiębiorstw, obowiązanych do publicznego składania rachunków, oraz kategorji VIII.
Art.  2.

W okręgu sądu apelacyjnego w Lublinie uważane są za zajmujące się handlem drobnym osoby, należące do powyższych kategorji handlu lub przemysłu na zasadzie przepisów, zawartych w dodatku do art. 368 ustawy o podatkach bezpośrednich (t V zbioru praw rosyjskich).

Art.  3.

Jeśli pewne przedsiębiorstwo, z powodu zwolnienia od tego podatku, nie jest zaliczone do żadnej kategorji, uważa się je, celem stosowania niniejszego rozporządzenia, za należące do tej kategorji, do której byłoby zaliczone, gdyby podlegało temu podatkowi.

Warszawa, dnia 22 kwietnia 1919 r.