§ 1. - Określenie nieznacznej szkody z wyrębu lub zagarnięcia drzewa w lesie, stanowiącym mienie społeczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1954.57.287

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1954 r.
§  1.
Szkodę uważa się za nieznaczną, jeżeli wartość wyrąbanego lub zagarniętego drzewa nie przekracza 20 zł.