§ 3. - Określenie maksymalnej wysokości wpłat na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej, uznawanej za koszt uzyskania przychodów. - Dz.U.2000.17.217 - OpenLEX

§ 3. - Określenie maksymalnej wysokości wpłat na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej, uznawanej za koszt uzyskania przychodów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.17.217

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 marca 2000 r.
§  3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.