§ 1. - Określenie maksymalnej wysokości wpłat na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej, uznawanej za koszt uzyskania przychodów. - Dz.U.2000.17.217 - OpenLEX

§ 1. - Określenie maksymalnej wysokości wpłat na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej, uznawanej za koszt uzyskania przychodów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.17.217

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 marca 2000 r.
§  1.
Maksymalną wysokość wpłat na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej, uznawaną za koszt uzyskania przychodów, określa się w wysokości 0,05% przychodu uzyskanego przez podatników z działalności gospodarczej w dziedzinie turystyki, wypoczynku, sportu i rekreacji w roku podatkowym, w którym jest dokonywana wpłata.