§ 2. - Określenie liczby osób, które w 2022 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2251

Akt utracił moc
Wersja od: 6 grudnia 2021 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.