§ 1. - Określenie liczby osób, które w 2021 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2267

Akt utracił moc
Wersja od: 16 grudnia 2020 r.
§  1. 
Ustala się liczbę osób, które w 2021 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej w ramach:
1)
ćwiczeń wojskowych - do 200 000;
2)
ćwiczeń wojskowych żołnierzy NSR - do 3000;
3)
okresowej służby wojskowej - do 200;
4)
służby przygotowawczej - do 48 000;
5)
terytorialnej służby wojskowej - do 32 000.