§ 2b. - Określenie innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1585 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2023 r.
§  2b. 
Termin określony w art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych przedłuża się do dnia 1 sierpnia 2022 r.