§ 3a. - Określenie innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1585 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2023 r.
§  3a. 
1. 
W przypadku jednostek, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, z wyjątkiem jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną oraz jednostek prowadzących działalność, do której stosuje się przepisy ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, termin określony w:
1)
art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości przedłuża się o 3 miesiące;
2)
art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w zakresie sporządzenia zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy, przedłuża się o 90 dni;
3)
art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w zakresie zakończenia inwentaryzacji, przedłuża się o 90 dni;
4)
art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości przedłuża się o 3 miesiące;
5)
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości przedłuża się o 3 miesiące.
2. 
W przypadku jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną termin określony w:
1)
art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości przedłuża się o miesiąc;
2)
art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w zakresie sporządzenia zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy, przedłuża się o 30 dni;
3)
art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w zakresie zakończenia inwentaryzacji, przedłuża się o 30 dni;
4)
art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości przedłuża się o miesiąc;
5)
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości przedłuża się o miesiąc.