Określenie grup uposażenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.617

Akt utracił moc
Wersja od: 15 maja 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 28 kwietnia 2014 r.
w sprawie określenia grup uposażenia

Na podstawie art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa grupy uposażenia dla poszczególnych stopni etatowych, do których są zaszeregowane stanowiska służbowe żołnierzy zawodowych:
1)
stopni etatowych oficerów starszych i generałów - jeden stopień wojskowy;
2)
stopni etatowych oficerów młodszych - dwa stopnie wojskowe:
a)
podporucznika (podporucznika marynarki)/porucznika (porucznika marynarki),
b)
porucznika (porucznika marynarki)/kapitana (kapitana marynarki);
3)
stopnia etatowego podoficera starszego - trzy stopnie wojskowe: chorążego (chorążego marynarki), starszego chorążego (starszego chorążego marynarki), starszego chorążego sztabowego (starszego chorążego sztabowego marynarki);
4)
stopnia etatowego podoficera - trzy stopnie wojskowe: sierżanta (bosmana), starszego sierżanta (starszego bosmana), młodszego chorążego (młodszego chorążego marynarki);
5)
stopnia etatowego podoficera młodszego - trzy stopnie wojskowe: kaprala (mata), starszego kaprala (starszego mata), plutonowego (bosmanmata);
6)
stopnia etatowego szeregowych zawodowych - dwa stopnie wojskowe: szeregowego (marynarza), starszego szeregowego (starszego marynarza).
Grupy uposażenia dla poszczególnych stopni etatowych, określonych za pomocą stopni wojskowych, do których są zaszeregowane stanowiska służbowe żołnierzy zawodowych, określono w załączniku do rozporządzenia.
Określenie grup uposażenia dla poszczególnych stopni etatowych stanowi podstawę opracowania etatów jednostek wojskowych określających stanowiska służbowe, na które będą wyznaczani żołnierze zawodowi.
Traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie określenia grup uposażenia (Dz. U. Nr 50, poz. 487 oraz z 2008 r. Nr 213, poz. 1340).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Stopień wojskowyGrupa uposażenia
12
generał

(admirał)

20
generał broni

(admirał floty)

19 B
19 A
19
generał dywizji

(wiceadmirał)

18 B
18 A
18
generał brygady

(kontradmirał)

17 B
17 A
17
pułkownik

(komandor)

16 C
16 B
16 A
16
podpułkownik

(komandor porucznik)

15 C
15 B
15 A
15
major

(komandor podporucznik)

14 C
14 B
14 A
14
kapitan

(kapitan marynarki)

13 B
13 A
13
porucznik

(porucznik marynarki)

12 A
12
podporucznik

(podporucznik marynarki)

11
starszy chorąży sztabowy

(starszy chorąży sztabowy marynarki)

10
starszy chorąży

(starszy chorąży marynarki)

9
chorąży

(chorąży marynarki)

8
młodszy chorąży

(młodszy chorąży marynarki)

7
starszy sierżant

(starszy bosman)

6
sierżant

(bosman)

5
plutonowy

(bosmanmat)

4
starszy kapral

(starszy mat)

3
kapral

(mat)

2
starszy szeregowy

(starszy marynarz)

1
szeregowy

(marynarz)

0