Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.40.285

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 listopada 1968 r.
§  3. O tym, czy choroba pozostająca w związku ze służbą wojskową jest chorobą uprawniającą do renty, o której mowa w § 1, orzekają wojskowe komisje lekarskie.