Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.98.655

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 października 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 13 października 1920 r.
dotyczące ograniczenia zużycia prądu elektrycznego.

Zmieniając rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1919 r. (Dz. Ust. R. P. № 93, poz. 503), na podstawie art. 2 p. f. ustawy z dnia 25 lipca 1919 r. w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa i utrzymania porządku publicznego w czasie wojny (Dz. Pr. 1919 r. № 61, poz. 364) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1920 r. (Dz. Ust. R. P. 1920 r. № 66, poz. 440) oraz na podstawie § 1 obowiązującej na obszarach b. zaboru austrjackiego ustawy z dnia 24 lipca 1917 r. (Dz. Pr. P. P. № 307) zarządzam w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu na terenie b. zaboru austrjackiego i rosyjskiego, co następuje:
1. Oświetlenie ulic i placów publicznych należy ograniczyć do rozmiarów, niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo publiczne.

2. Wszelkiego rodzaju reklamy świetlne są-wzbronione. Jako reklamą świetlną uważa się wogóle wszelkie oświetlenia napisów, nazwisk, firm na hotelach, sklepach, interesach handlowych, restauracjach, szynkach, kawiarniach, teatrach, kinematografach, domach i t. d.

3. Wszelkie przedstawienia w teatrach, kinematografach, kabaretach oraz innych lokalach zabaw, należy zakończyć o godz. 11-ej wieczorem.

4. Światło w restauracjach i cukierniach, opłacających pierwszą klasę akcyzy należy gasić nie później, jak o godz. 12-ej w nocy; we wszystkich zaś innych zakładach tego rodzaju nie później, jak o godzinie 10-ej wieczorem. Dozwala się na przedłużenie zmniejszonego oświetlenia w przeciągu najwyżej 30 minut po upływie godziny przepisanej dla zamykania zakładu.

5. Dla wewnętrznego oświetlenia zakładów publicznych, jako to: restauracje, kawiarnie, cukiernie, hotele, pokoje umeblowane, pensjonaty, kluby, kinematografy, sale koncertowe i do tańca i t. p. dozwolone jest używanie światła elektrycznego w ilości najwyżej 3 świec (wzgl. 2,5 watów dla lamp, znaczonych w watach) na 1 metr kwadratowy podłogi. W przejściach i bramach powyższych zakładów dopuszczalne jest oświetlenie lampami o sile nie wyżej 32 świec (wzgl. 25 watów dla lamp znaczonych w watach), przyczem lampy nie mogą znajdować się w odległości mniejszej niż 10 m. jedna od drugiej, a ogólna moc ich nie może przekraczać 100 świec (wzgl. 75 watów).

6. W sklepach dozwolone je t używanie światła w ilości nie wyżej 4 świec (wzgl. 3 watów dla lamp, znaczonych w watach) na 1 metr kw. podłogi.

Oświetlenie lokali sklepowych po godz. 7 min. 15 wieczorem dopuszczalne jest tylko zapomocą lamp nie wyżej 16 świec (wzgl. 20 watów dla lamp, znaczonych w watach). Oświetlenie zewnętrzne okien wystawowych jest bezwarunkowo wzbronione, również i zapomocą innych środków oświetleniowych oprócz elektryczności. Oświetlenie wewnętrzne okien wystawowych będzie uważane za część oświetlenia lokalu sklepowego.

7. Stałe oświetlenie korytarzy, schodów i ogólnych ustępów po godz. 10 min. 30 wieczorem jest wzbronione. Natomiast do godz. 10 min. 30 wieczorem oświetlenie schodów i korytarzy jest bezwzględnie wymagane, przyczem dozwolone jest używanie lamp o sile najwyżej 16 świec (lub 20 watów dla lamp, znaczonych w watach).

8. Palenie podczas dnia lamp w pomieszczeniach, posiadających oświetlenie dzienne, jest wzbronione.

9. Używanie żarówek węglowych jest wzbronione z wyjątkiem specjalnych wypadków, w których lampy są ustawicznie narażone na wstrząśnienia.

10. Wykroczenia przeciwko przepisom niniejszego rozporządzenia karane będą grzywną do 3000 marek lub aresztem do 3 miesięcy.

11. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.