Dziennik Ustaw

Dz.U.1919.93.503

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 października 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
dotyczące ograniczenia zużycia prądu elektrycznego. 1

Na zasadzie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 października 1919 r. (Dz. U. R. P. № 83 poz. 462) tudzież na podstawie § 1 obowiązującej na obszarach b. zaboru austrjackiego ustawy z dn. 24 lipca 1917 r. (Dz. Pr. P. № 307) zarządzam w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz zgodnie z postanowieniem artykułu 2 punkt f ustawy z dnia 25 lipca 1919 r. (Dz. Pr. P. P. № 61, poz. 364) na okres czasu do dnia 2 lutego 1920. r. na terenie byłego zaboru austrjackiego i rosyjskiego, co następuje:
1. Oświetlenie ulic i placów publicznych należy ograniczyć do rozmiarów, niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo publiczne.

2. Wszelkiego rodzaju reklamy świetlne są wzbronione. Jako reklamę świetlną uważa się wogóle wszelkie oświetlenie napisów, nazwisk, firm na hotelach, sklepach, interesach handlowych, restauracjach, szynkach, kawiarniach, teatrach, kinematografach, domach i t. d.

3. Wszelkie przedstawienia w teatrach, kinematografach, kabaretach oraz innych lokalach zabaw, należy zakończyć o godzinie 11-ej wieczorem.

4. Światło w restauracjach i cukierniach, opłacających pierwszą klasę akcyzy należy gasić nie później, jak o godzinie 12-ej w nocy; we wszystkich zaś innych zakładach tego rodzaju nie później, jak o godzinie 10-ej wieczorem.

5. Dla wewnętrznego oświetlenia zakładów publicznych, jak: restauracje, kawiarnie, cukiernie, hotele, pokoje umeblowane, teatry, pensjonaty, kluby, kinematografy, sale koncertowe i do tańca i t. p. dozwolone jest używanie światła elektrycznego w ilości 3 świec (lub 2,5 Watt) na 1 mt.2 podłogi.

W przejściach i bramach powyższych zakładów dopuszczalne jest oświetlanie ogólnej mocy, nie wyżej, jak 100 świec.

6. W sklepach dozwolone jest użycie światła w ilości 4 świec (lub 3 Watt) na 1 mt.2 podłogi.

Oświetlenie lokali sklepowych po godz. 7-ej min. 15 wieczorem dopuszczalne jest lampami o sile nie wyżej 16 świec (Watt) dla każdego oddzielnie pomieszczenia.

Oświetlanie okien wystawowych jest bezwarunkowo wzbronione.

7. W fabrykach, warsztatach, laboratoriach, szpitalach, aptekach i biurach nie ogranicza się wyraźnie zużycia elektryczności, wskazane jest jednak jaknajoszczędniejsze użycie tejże. W mieszkaniach prywatnych ilość światła nie może przewyższać 3 świec (lub 2,5 Watt) na 1 mt.2 podłogi, liczba lamp w pająkach (żyrandolach) o ilości lamp ponad 3 winna być zredukowana do połowy.

8. Stałe oświetlenie korytarzy, schodów i ogólnych ustępów po godzinie 10 i pół wieczorem jest wzbronione.

9. Palenie lamp w pomieszczeniach, posiadających oświetlenie dzienne podczas dnia jest wzbronione.

10. Wykroczenia przeciwko przepisom niniejszego rozporządzenie karane będą grzywną do 3.000 marek lub aresztem do 3 miesięcy.

11. Wszelkie przepisy wydane dotychczas w przedmiocie zużywania prądu elektrycznego na ziemiach b. zaboru rosyjskiego i austrjackiego, sprzeczne z postanowieniem niniejszego rozporządzenia, tracą swoją moc obowiązującą.

12. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

13. Dozór nad przestrzeganiem powyższego rozporządzenia przekazuje się władzom administracyjnym 1 instancji.

Warszawa, dnia 3 listopada 1919 r.

1 Nin. rozporządzenie zostało zmienione przez rozporządzenie z dnia 13 października 1920 r. dotyczące ograniczenia zużycia prądu elektrycznego (Dz.U.20.98.655) z dniem 23 października 1920 r.