Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.30.257

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
w sprawie ograniczenia terminu ważności biletów kolejowych.

W uzupełnieniu § 1 Taryfy tymczasowej na przejazd osób kolejami Dyrekcji Warszawskiej (p. III Taryfy okupacyjnej niemieckiej z dnia 1 sierpnia 1916 r.) niniejszem zarządzam, aby, poczynając od 1 kwietnia r. b. aż do odwołania, osobom, które wykupiły bilet na odległości, nie przenoszącej 150 klm., prawo wyjazdu przysługiwało tylko w ciągu dnia wykupu biletu.
Warszawa, dnia 1 kwietnia 1919 r.