Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.71.487

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 sierpnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 3 sierpnia 1920 r.
w przedmiocie ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych.

Na podstawie art. 7 ust. h. p. 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1920 roku o ograniczeniach w sprzedaży napojów alkoholowych (Dz. Ust. № 37 poz. 210), i wobec wprowadzenia sądów doraźnych (Dz. Ust. № 61 poz. 392, 393. 395, 396, 397, zarządzam niniejszem co następuje:
1) Upoważnia się władze administracyjne II instancji do wydania zakazu sprzedaży lub wyszynku napojów alkoholowych w miejscowościach, w których zakaz ten dla utrzymania porządku i spokoju publicznego uznają za wskazany.
2) Upoważnia się Komisarza Rządu na st. miasto Warszawą do wydania zakazu pomienionego w ustępie 1-szym niniejszego rozporządzenia, na obszarze stoł. miasta Warszawy.
3) Co do rodzaju napojów objętych zakazem, rozmiaru ograniczeń, czasu trwania zakazu oraz wymiaru kary za przekroczenie zakazu, znajdą zastosowanie przepisy przewidziane w artykułach 1, 2, 7, ust. h. p. 2, art. 8 i 9 ustawy z dnia 23 kwietnia 1920 roku o ograniczeniach w sprzedaży napojów alkoholowych (Dz. Ust. № 37 poz. 210).
4) Rozporządzenie niniejsze nabiera mocy obowiązującej z dniem ogłoszenia.