Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.42.255

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 maja 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA APROWIZACJI
z dnia 5 maja 1920 r.
w przedmiocie ograniczenia spożycia w zakładach publicznych.

Na podstawie art. 9 ustawy o obrocie ziemiopłodami z dn. 18 listopada 1919 r. (Dz. Ust. № 89 poz. 485), zarządza się co następuje:
Ograniczenie podawania kawy i herbaty, mleka łącznie lub osobno, lub przyrządzania czekolady i kakao na mleku oraz spożywania tychże w pewnych porach dnia-wprowadzone rozporządzeniem z dn. 31 grudnia 1919 r. w poz. a) ustępu C. artykułu 1-uchyla się z dniem ogłoszenia niniejszego.

Warszawa, dnia 5 maja 1920 r.