Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.32.197

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 kwietnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO
z dnia 1 kwietnia 1921 r.
w sprawie ograniczenia przywozu fasoli.

Na podstawie art. 2 p. 9 zasadniczej ustawy sanitarnej z dnia 19 lipca 1919 r. (Dziennik Praw № 63, poz. 37), w porozumieniu z Ministrami Aprowizacji, Rolnictwa i Dóbr Państwowych oraz Przemysłu i Handlu, zarządzam co następuje:
§  1. Wszelkie transporty fasoli, sprowadzane do kraju z zagranicy, winny posiadać świadectwo pochodzenia (certificat d'origine) fasoli z dokładnem podaniem w tem świadectwie jej gatunku (nazwy botanicznej).
§  2. Przywóz fasoli z zagranicy bez przewidzianych w § 1 niniejszego rozporządzenia świadectw jest wzbroniony. Zarówno całkowicie wzbroniony jest przywóz do kraju fasoli pochodzenia amerykańskiego i fasoli gatunku Phaseolus lunatus.
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Sprostowanie.

W № 32/1921 Dzień, Ust, poz. 197, w rozporządzeniu Ministra Zdrowia Publicznego, w wierszu drugim w powołaniu się na Dziennik Praw zamiast: "Dziennik Praw № 63, poz. 37", winno być: "Dziennik Praw № 63 poz. 371"; i w tymże rozporządzeniu w § 2 w wierszu ostatnim zamiast: "Phaseolus lunatus", winno być: "Phaesolus lunatus".