§ 1. - Ograniczenie pobytu stałego osób zamierzających zamieszkać na terenie m.st. Warszawy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1975.1.4

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1981 r.
§  1. 1
Wprowadza się na okres do dnia 31 grudnia 1985 r. ograniczenia pobytu stałego osób zamierzających zamieszkać na terenie m.st. Warszawy.
1 § 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1980 r. (Dz.U.80.28.127) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1981 r.