Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.62.384

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 lipca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU I MINISTRA B. DZIELNICY PRUSKIEJ W POROZUMIENIU Z MINISTREM SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 12 lipca 1921 r.
w przedmiocie ograniczenia obrotów dewizami i walutami zagranicznemi.

Na mocy ustawy z dnia 8 lipca 1921 roku (Dz. Ust. № 62 poz. 383) zarządza się co następuje:
§  1. Przedłuża się do dnia 15 lipca 1922 roku lub do odwołania, względnie zmiany, moc obowiązującą:
a) rozporządzenia Ministra Skarbu i Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 31 grudnia 1920 r. o ograniczaniu obrotów dewizami i walutami zagranicznemi (Dz. Ust. z r. 1921 № 18, poz. 104);
b) rozporządzenia Ministra Skarbu i Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 15 stycznia 1921 r. w przedmiocie wykonania rozporządzenia o ograniczeniu obrotów dewizami i walutami zagranicznemi (Dz. Ust. № 18, poz. 105);
c) rozporządzenia Ministra Skarbu i Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 2 maja 1921 roku w przedmiocie zmiany rozporządzenia z dnia 15 stycznia 1921 roku w przedmiocie wykonania rozporządzenia o ograniczeniu obrotów dewizami i walutami zagranicznemi (Dz. Ust. № 51, poz. 318).
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 15 lipca 1921 roku.