Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.31.187

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 kwietnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 11 marca 1921 r.
w przedmiocie ograniczenia mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 12 maja 1920 r. (Dz. U. R. P. № 50 z r. 1920, poz. 307) o rozciągnięciu na obszarze b. zaboru rosyjskiego działania dekretu w przedmiocie wprowadzenia podatku od zysków wojennych z dnia 5 lutego 1919 r. (Dz. Pr. № 12 z r. 1919 poz. 136) na zyski względnie dochody osiągnięte w latach 1919 i 1920.

Na mocy art. 67 dekretu z d. 5 lutego 1919 r. w przedmiocie wprowadzenia podatku od zysków wojennych (Dz. Pr. № 12 z r. 1919 poz. 136) zarządza się co następuje:
§  1. Zawarte w § 1 rozporządzenia z dnia 12 maja 1920 r. (Dz. U. R. P. № 50, z r. 1920, poz. 307) rozciągnięcie mocy obowiązującej dekretu z dnia 5 lutego 1919 r. (Dz. Pr. № 12 z r. 1919 poz. 136) w przedmiocie wprowadzenia podatku od zysków wojennych na obszarze b. zaboru rosyjskiego na zyski względnie dochody osiągnięte w latach 1919 i 1920, ogranicza się tylko do zysków względnie dochodów osiągniętych w roku 1919.

Jeżeli podatek ten za rok 1920 został już wymierzony, ma go właściwa Władza skarbowa I instancji z urzędu umorzyć.

Nowych wymiarów za rok 1920 nie należy uskuteczniać.

§  2. Brzmienie § 4 rozporządzenia zmienia się w ten sposób, że za ostatni wojenny rok podatkowy należy rozumieć rok 1919, względnie rok operacyjny 1919/1920.
§  3. Zarządzone już w myśl części 3 paragrafu 3 zabezpieczenia podatku od zysków wojennych, obliczonego prowizorycznie za rok 1920 względnie przy przedsiębiorstwach sprawozdawczych za rok operacyjny 1920/1921, mają być uchylone w tym samym porządku w jakim nastąpiło zabezpieczenie podatku.
§  4. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje z dniem ogłoszenia.