Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.466 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 marca 2019 r.
Art.  5.  [Wprowadzenie zakazu handlu i czynności związanych z handlem w niedziele i święta]

W niedziele i święta w placówkach handlowych:

1) handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem,
2) powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem

- są zakazane.