§ 9. - Ogólne warunki techniczne eksploatacji pojazdów kolejowych. - Dz.U.2016.226 t.j. - OpenLEX

§ 9. - Ogólne warunki techniczne eksploatacji pojazdów kolejowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.226 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 sierpnia 2017 r.
§  9. 
1. 
Dokumentacja związana z procesem utrzymania pojazdów kolejowych obejmuje:
1)
dokumentację projektowania systemu utrzymania pojazdów kolejowych;
2)
dokumentację techniczną pojazdów kolejowych;
3)
plan utrzymania;
4)
dokumentację systemu utrzymania;
5)
dokumentację czynności związanych z utrzymaniem pojazdów kolejowych;
6)
opis zarządzania dokumentacją systemu utrzymania.
2. 
Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, może być prowadzona w formie elektronicznej.