§ 20. - Ogólne warunki techniczne eksploatacji pojazdów kolejowych. - Dz.U.2016.226 t.j. - OpenLEX

§ 20. - Ogólne warunki techniczne eksploatacji pojazdów kolejowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.226 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 sierpnia 2017 r.
§  20. 
(uchylony).