§ 17a. - Ogólne warunki techniczne eksploatacji pojazdów kolejowych. - Dz.U.2016.226 t.j. - OpenLEX

§ 17a. - Ogólne warunki techniczne eksploatacji pojazdów kolejowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.226 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 sierpnia 2017 r.
§  17a.  9
 Przepisów § 13, § 17 oraz załącznika nr 3 do rozporządzenia nie stosuje się do pojazdów kolejowych:
1)
podlegających obowiązkowi wpisu do krajowego rejestru pojazdów kolejowych (NVR);
2)
kolei wąskotorowych;
3)
o których mowa w art. 3 ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.
9 § 17a dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 28 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1525) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 sierpnia 2017 r.