[Dostosowanie stanowisk pracy do potrzeb i możliwości pracowników niepełnosprawnych] - § 48. - Ogólne przepisy bezpieczeństwa i... - Dz.U.2003.169.1650 t.j. - OpenLEX

§ 48. - [Dostosowanie stanowisk pracy do potrzeb i możliwości pracowników niepełnosprawnych] - Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.169.1650 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 listopada 2021 r.
§  48.  [Dostosowanie stanowisk pracy do potrzeb i możliwości pracowników niepełnosprawnych]
Pracodawca zatrudniający pracowników niepełnosprawnych powinien zapewnić dostosowanie stanowisk pracy oraz dojść do nich - do potrzeb i możliwości tych pracowników, wynikających ze zmniejszonej sprawności.