§ 9. - Ogólna taryfa opłat konsularnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.56.402

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 czerwca 1926 r.
§  9.
Konsulaty winny oznaczać wysokość pobranych opłat na każdym wydanym przez nie dokumencie. W razie zwolnienia od opłaty - odpowiednia wzmianka o tem winna być umieszczona na dokumencie.