Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.491

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 marca 2020 r.

Rozdział  3  3  

(uchylony)

3 Rozdział 3 uchylony przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U.2020.565) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 marca 2020 r.