Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1461 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 sierpnia 2019 r.
Art.  3.  [Niezwłoczne ogłaszanie aktów]

Akty normatywne ogłasza się niezwłocznie.