[Niezwłoczne ogłaszanie aktów] - Art. 3. - Ogłaszanie aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. - Dz.U.2019.1461 t.j. - OpenLEX

Art. 3. - [Niezwłoczne ogłaszanie aktów] - Ogłaszanie aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1461 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 sierpnia 2019 r.
Art.  3.  [Niezwłoczne ogłaszanie aktów]

Akty normatywne ogłasza się niezwłocznie.