Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.114.758

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 grudnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 9 grudnia 1920 r.
o odwołaniu zawieszeniu na kolejach okręgu Stanisławskiego odpowiedzialności za całość przesyłek.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dz. Praw № 14 poz. 152) konstytucyjnie zatwierdzonego w dniu 7 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski № 82) i w porozumieniu z Ministerstwami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu nininiejszem zarządzam co następuje:
Rozporządzenie z dnia 5 sierpnia r. b., ogłoszone w № 71 Dziennika Ustaw z dnia 9 sierpnia 1920 r. poz. 489, dotyczące zawieszenia z dniem 10 sierpnia r. b. na kolejach wymienionego wyżej okręgu odpowiedzialności za całość przesyłek, znosi się z dniem 20 grudnia r. b.

Wskutek tego od tejże daty odnośnie do odpowiedzialności kolei wspomnianego okręgu za całość przesyłek obowiązuje rozporządzenie z dn. 24 listopada r. b., ogłoszone w № 109 Dziennika Ustaw z dnia 30 listopada r. b. poz. 725.