Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.50.330

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 czerwca 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
KIEROWNIKA MINISTERSTWA KOLEI ŻELAZNYCH
o odwołaniu taryfy ulgowej na przejazd pątników do Częstochowy.

Na mocy opinji Ministerstwa Zdrowia Publicznego w porozumieniu z Magistratem m. Częstochowy i Komisją Sanitarną Pątniczą o możliwem niebezpieczeństwie z powodu panujących chorób zakaźnych przy większym napływie pątników, taryfa ulgowa na przejazd tych ostatnich do Częstochowy, wprowadzona na kolejach polskich na mocy rozporządzenia mego z dnia 27 marca r. b. (Dziennik Praw № 30, poz. 256), odwołuje się z dniem 1 lipca r. b.
Warszawa, dnia 20 czerwca 1919 r.