§ 6. - Odszkodowanie z tytułu ograniczeń wprowadzonych na obszarach uznanych za szczególnie ważne dla obrony kraju.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.49.328

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 1952 r.
§  6.
W sprawie odszkodowania orzeka prezydium rady narodowej właściwej ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Prezydium rady narodowej orzeka po wysłuchaniu opinii powołanych przez siebie rzeczoznawców lub rzeczoznawcy.