§ 2. - Odszkodowanie z tytułu ograniczeń wprowadzonych na obszarach uznanych za szczególnie ważne dla obrony kraju.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.49.328

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 1952 r.
§  2.
Ilekroć w rozporządzeniu użyte jest określenie "prezydium rady narodowej", rozumie się przez to prezydium powiatowej rady narodowej, rady narodowej miasta stanowiącego powiat lub dzielnicowej rady narodowej m. st. Warszawy i m. Łodzi.